Muinastulede öö - Ancient Bonfires 31.08.24

Lūdzu, ievadiet sava objekta vai uzņēmuma nosaukumu, vai arī pasākuma vai notikuma nosaukumu, kādu to ir norādījis rīkotājs!
Šeit ievadiet objekta īpašnieka e-pasta adresi. Šī objekta datu pārvaldības tiesības tiek piešķirtas tikai lietotājam ar šo e-pasta adresi. Šajā laukā ievadītā e-pasta adrese nav publiska.
Izvēles lauks. Ievadiet tālruņa numuru, ja rīkotājam tas ir nepieciešams.
No image preview

No multiple choice answers have been added yet