fbpx

Võnnu koolikoht

Võnnu endine koolimaja oli paikkonna hariduse ja kultuurielu keskuseks ning koolmeistri juhendamisel tegutsenud laulukoor osales nii Läänemaa laulupeol kui üldlaulupidudel. Kell 14,45 süüdatakse laulupeo tulest peotuli Võnnu seltsimaja õuel ning seltsimaja seinale avatakse EV 100 tahvel. Võnnu paikkonna seltsi- ja vaimuelu korraldajaks oli Võnnu Põllumeeste Selts. Võluva maarahva seltsielu järjepidavuse märgiks peab seltsimaja õuel peokõne Erja mõisa peremees ning vana koolimaja õuel kõlab taas laste laul. Seltsimaja õuel saavad rahvapillimuusika saatel peolised osa aiapeost ning maarahvale kohast idülli lisavad õus jalutava Erja talli hobused. Seltskond võndlasi liigub peotulega kaasa rahvapeo rongkäiku.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti