fbpx

Tõstamaa jõgi

Tõstamaa jõgi saab alguse Ermistu järve lõunasopist ja suubub Värati lahte (pikkus 3,8 km, langus 16,76 m). Teel merre läbib jõgi kaht luiteahelikku. Hoolimata oma lühidusest (4,28 km) on jõe laius ja langus väga vahelduvad. Et kalad pääseksid merest järve kudema, on ehitatud kalatrepid, kuid veerändureid jääb järjest vähemaks. 1966. aastal loodi Ermistu järve kalakasvatusbassein, kahjuks ei kandnud töö aga vilja. Basseini rajamise käigus kaevati järvest äravoolukohad, mis suubusid Tõstamaa jõkke. Samal ajal ehitati ka betoonist veeregulaator, millel me praegu asume.

Varem kasvas Tõstamaa jões palju vesiroose, arutu veereriimi rikkumine järvel aga hävitas need kaunid lilled. Jõe kärestikumalistes kohtades (koolimaja juures) võib kohata vesipappi.

Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti