fbpx

Tuulingumäe tarandkalme TestRaceJanek1234

Väikeses, tänapäeval peamistest ühendusteedest selgelt kõrvale jäävas Tõnija külas on juba ammustest aegadest teada rida kivikalmeid või raunu, nagu neid nimetab kohalik rahvas. Pidades silmas Tõnija-Rõõsa perifeerset paiknemist tänapäeval, kerkib loomulik küsimus, mis on tinginud selle paikkonna tähtsuse eelajaloolisel ajal. Heites pilgu Tõnija ümbruskonna kaardile, võib hõlpsasti märgata, et meie ajaarvamise algul on siin olnud tegemist rannalähedase asustusega. Soodsalt liigendatud rannajoon ning hilisemate Tõnija ja Rõõsa külade vahel merre suubuv Maadevahe jõgi moodustasid ilmselt ka looduslikult sobiva sadamakoha. Enne millist vanust olid kõik inimesed siia maetud (vastus näiteks - 65)?
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish