fbpx

Tündre järv TestRaceJanek1234

Tündre järv on kaitsealune looduslik järv Sakala kõrgustiku lõunaosas, Valga ja Viljandi maakondade piiril. Järve on loode-kagu suunaline ja pikliku kujuga, selle pindala on 71,6 ha, pikkus 2,53 km, laius 350 m, keskmine sügavus 4,9 m, suurim sügavus 10,6 m ja valgla suurus 7,1 km². Limnoloogilise tüübi järgi on veekogu kalgiveeline eutroofne ehk kalgiveeline rohketoiteline järv. Kaladest domineerib latikas, vähem on särge, ahvenat, kiiska, hauge, koha, roosärge jt. Järve kaldal on RMK Tündre Suurekivi lõkkekoht.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish