fbpx

Kultusekivi

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Tehislike lohkude esinemine kivil.
Kultusekivi on pikliku kujuga. Kivi mõõtmed on 3,5 m x 2 m ja ümbermõõt 9,75 m. Kivi kõrgus maapinnast kirdepoolses otsas on 0,75 m, edelapoolses otsas aga on kivi ümbritseva maapinnaga peaaegu ühel kõrgusel. Kivi pinnal loeti passi koostamise ajal kokku 27 lohku, neist idaküljel paiknes 14 väikest ning 2 veidi suuremat lohku, lääneküljel aga 11 väiksemat lohku. Võimalik, et lohke on olnud ka kivi keskosa kuid kivi pealispind selles osas on lõhutud, mistõttu pole lohkude olemasolu võimalik kindlaks teha. Kivi ümber on põllult kive toodud. Kivi kirdeotsa juurde on kaevatud suurem auk (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Kultusekivi võib dateerida I at eKr. Kultusekivi kohta puuduvad andmed varasemas kirjanduses ja arhiivis. Ka rahvasuus ei teata kivi kohta midagi rääkida. Ohvrikivi olemasolust Pühaste külas teatas Valga Koduloomuuseumi Pühaste raamatukoguhoidja E. Maasik. 1972. a suvel edastati teade TA Ajaloo Instituuti. Kohapeal kiviga tutvudes selgus, et tegemist on paljulohulise kultusekiviga. E. Maasiku andmetel olevat Mäe-Parmu talu endine peremees A. Pahva kunagi kündmisel näinud kivi juures vilksatamas mingit läikivat eset, kuid kätte ta seda ei saanud. 1969. a püüti kivi põllumaalt ära vedada, kuid ei suudetud. Sellest ajast pärineb suurem auk kivi kirdeküljel. Ka olevat tahetud kivi tulega lõhkuda, mistõttu tema pealispinna keskmine osa on kahjustatud.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti