fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme kujutab endast kõrgemat kühmu, mis ulatub ümbritsevast maastikus umbes 0,5 m kõrgemale. Kalmet ümbritseb madalam, ilmselt künniga tekkinud nõgu. Kalme pikkus ida-lääne suunas on 25 m, põhja-lõuna suunas 10 m. Kalme idaservas on põllult pärit suuri kive, keskel palju väiksemaid sammaldunud kive, mis on lahtiselt kalme pinnal. Kalmel kasvavad puud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Kalme võis olla kasutusel I at I poolest II at alguseni. Kalme kohta puuduvad varasemad teated, samuti rahvapärimuses pole nende kohta andmeid. Mälestis selgitati välja 1974. a sügisel.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti