fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmeala on edela-kirde suunas piklik, mõõtmetega 35 x 12 m. Kalme servi on künniga tugevasti rikutud ja otsad on omandanud seetõttu õige terava kuju. Kalmeala tõuseb veidi ümbritsevast maastikust kõrgemale. Kamara seest paistab välja suuri kive. Kalme edelaservale on peale tõugatud põllult kive, kände ja ka mulda. Samas on ka mõned suured kalme pinnal asuvad kivid, mis võivad olla samuti pärit põllult. Kalme peal kasvavad puud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Kalme võis olla kasutusel I at I poolest II at alguseni. Kalme kohta puuduvad varasemad teated, samuti rahvapärimuses pole nende kohta andmeid. Mälestis selgitati välja 1974. a sügisel.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti