fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Maastikus olev kivise ala mõõtmed on ida-lääne suunas 30-35 m, vastassuunas 20 m. Kalme ei tõuse mitte ümbritsevast maastikust kõrgemale, nagu see on tavaline, vaid kalme keskosa on pigem lohkus. Põhjapoolne serv on vallitaoliselt kõrgem, kamara alt paistab välja kivinukke. Kalmeala lõunapoolses osas on ida-lääne suunalises reas kive, kalme keskosas võib märgata põhja-lõuna suunalist kivirida. Kivid on pealt väga sammaldunud. Kivide vahel esineb ka suuri tühimikke ja seega ei moodustu tihedad ladet. Kalme lõunaservale on põllult veetud mõned suured kivid. Kalmel kasvavad puud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Kalme võis olla kasutusel I at I poolest II at alguseni. Kalme kohta puuduvad varasemad teated, samuti rahvapärimuses pole nende kohta andmeid. Mälestis selgitati välja 1974. a sügisel.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti