fbpx

Linnus "Aakre Kivivare linnamägi"

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Maastikuliselt eristatav.
Linnuseala tõuseb ülejäänud kõrgendikust 4-5 m kõrgemale. Linnuse õu on suhteliselt tasane ja ovaalne. Linnuse läbimõõt kirde-edela suunas on 60 m, loode-kagu suunas 77 m. Linnuse loodenõlv on astanguga. Valli linnusel nähtavasti pole olnudki ja linnuseõu oli ümbritsetud arvatavasti puidust kaitserajatisega.
Linnusest leitud keraamika järgi otsustades kuulub ta I at II poolde, on aga kasutusel olnud veel II at alguselgi. Linnuse kohta leidub üsna mitmeid andmeid J. Jungile saadetud kirjades 19. saj lõpuaastaist ning käeoleva sajandi algusest (käsikirjad Ajaloo Instituudis). 1926. a kirjeldas üliõpilane Noppel linnust Rõngu kihelkonna kirjelduses, lk 26. 1952. a inspekteeriti Kivivare linnust arheoloog H. Moora juhatusel. Linnuse õuepinnale tehti mõned proovikaevandid põhja-loodeservas, keskosas ja lõuna-kaguservas. Kõigis nimetatud kaevandites esines süsimust kultuurkiht, mis õue keskosas oli õhem, siit leiti ka üks siledapinnaline savinõukild. Proovikaevandid tehti veel mitmele poole linnuse alale. 2011. a toimusid linnuse mäeplatoo serval arheoloog H. Valgu juhendamisel arheoloogilised kaevamised, mille eesmärgiks oli linnuse vanuse tuvastamine. Linnus olevat varasematel aegadel olnud rahva kooskäimise kohaks.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti