fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Muust maastikust eristab asulakohta sinkjastume pinnas, kus esineb kultuurkiht, mida iseloomustavad keraamikakillud, esemekatked, tules murenenud kivid ning loomaluud.
Asulakohalt saadud leidude põhjal on mälestise kasutusaeg dateeritud I aastatuhande viimasesse veerandisse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti