fbpx

Kääbas

Arheoloogilise kultuurkihi ja inimluude olemasolu.
Kääbas on ovaalse kujuga, aimatav on kääbast ümbritsev kraav. Kääpal on juba varasemast ajast mitu korrapärast nelinurkset sissekaevet, mis tänaseks on tugevalt sammaldunud.
Kääbast arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at II poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti