fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme pikkus on loode - kagu suunas 35 m, laius 10 m. Suur osa kalmest on läbi kaevatud. Kaevamistega on avatud kuue tarandit. Kaevamata on kalme kagupoolne ots umbes 4-5 m pikkuselt. Selles läbi kaevamata osas on kalme pinnal mitmeid auke sisse kaevatud. Arheoloogilised kaevamised toimusid siin 1968.-1969. aastal. Kalme läbi kaevatud osa on dateeritud siit saadud leidude alusel 3.-5. sajandisse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti