fbpx

Kalmistu

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmistuks on kruusane veidi kõrgemale ulatuv küngas, mille servad on kruusavõtmisega Kastresse viiva tee ehitamiseks lõhutud. Selle tõttu on künka servad ebamäärase kujuga, ümberringi sügavad kraavitaolised süvendid. Eriti järsult on maha kaevatud põhjaserv. Allesjäänud künka mõõtmed lääne-ida suunas on 18 m, põhja-lõuna suunas 17 m, kõrgus eemalasuvast põllupinnast umbes 2 m.
Kalmistu kuulub arvatavasti 15.-18. sajandisse, aga on võimalik, et see sisaldab ka varasemaid matuseid. Kalmistut on kirjeldanud A. Karu Võnnu kihelkonna muinasjäänuste kirjelduses, kuhu on lisatud märge, et kalmest on leitud luid. Kalme kõrvalt põllult on leitud kündes palju vanu vasest rahasid. Ajaloo Instituudi kogudes on ristikujuline ripats, mis on leitud Tasa talu maalt, kuid pole teada, kas see pärineb kalmest.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti