fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Maastikuliselt asulakoht eriti eristatav ei ole, paikneb põhja suunas langeval kallakul.
Asulakohta arheoloogiliselt kaevatud pole. Pinnalt korjena on leitud keraamika kilde, mille järgi on asulakoht dateeritud II aastatuhandesse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti