fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Tegemist on muinas- ja keskaegse külaasemega, mida eristab muust põllupinnast sinkjasmust inimtegevuse tagajärjel ladestunud kultuurkiht. Kultuurkihiti iseloomustavad põlenud kivid, savinõukillud, loomaluud ja igapäevased tarbeesemed.
Asulakoha avastasid 1980. aastal A. Lavi ja A. Rõuk. Muistist arheoloogiliselt kaevatud ei ole.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti