fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Muinasasula kultuurkiht on põhimiselt täheldatav Alatskivi-Pataste maanteest lõuna pool, seljaku kaldjal idaäärel. Maanteest 15-20 m lõuna pool võib märagata eriti silmatorkavat oluliselt intensiivsema tumedusega kultuurkihti. Siin on näiteks rohkesti sütt ja savinõukilde. Põllumaa ülemises osas on muld märksa heledam, ilmselt on sealt mulda alla uhutud. Mõnevõrra võib kultuurkihti täheldada ka ida pool asuval kaldjal alal, millest kaugemale ida poole pole asula ilmselt ulatunud. Asulakoht on seega paiknenud seljaku idaküljel, nii ida kui lääne pool madalat nõgu. Asulakoha täheldatav ulatus võis põhja-lõuna suunas olla 140 m ja ida-lääne suunas 100 m.
Muistis on dateeritav II aastatuhande I poolde. Asulakoha leidis arheoloog Ain Lavi 1979. aasta aprillis.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti