fbpx

Kalmistu "Kabelimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmistu kujutab endast ümbritsevast maastikust kõrgemat kuhjatist, mille läbimõõt on ligikaudu 10 m, kõrgus lääne pool 1,4 m ja ida pool 0,6-0,7 m (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Kalmistu kuju pole enam selline, nagu siis, kui teda matmiseks kasutati: talude kruntimise aegu olevat talumehed ta sellise kujuliseks kokku lükanud. Lisandusid ka maaparandustööd. Kalmel olevat olnud ka 1 m kõrgune kivirist, kuid maaparanduse käigus olevat see kaduma läinud. Kündmisel olevat kalme alt välja tulnud luid. Muistis on kaitse alla võetud 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti