fbpx

Linnus "Lähte Palalinn"

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Maastikuliselt eristatav.
Uhtorgude vahele rajatud linnus on looduslikult kõige vähem kaitstud küljest tõkestatud kunstliku kraavi ja valliga. Õueala ja nõlvad on kaetud metsa ja võsaga.
2010. aastal toimusid Lähte Palalinnal Muinsuskaitseameti ja TÜ koostöös arheoloogilised kaevamised, mida juhatasid Martti Veldi ja Viire Pajuste. 1953. aastal toimunud proovikaevamiste käigus olid Harri Moora ja Aita Kustin saanud mõned Rõuge tüüpi savinõude killud. 2010. aastal rajati läbi lõunavalli tranšee ning kaevati õuealale paarteist šurfi. Leiumaterjal koosnes peamiselt käsitsi keraamika kildudest, sh Rõuge tüüpi keraamika. Radiosüsinik proovid dateerisid linnuse viikingiaega (Arheoloogilised välitööd Eestis 2010, lk 169-174).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti