fbpx

Kivikalme "Pärnamägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme asub põldude keskel ja seal kasvavad vanad pärnad, mille tõttu kannabki mälestis Pärnamäe nime. Kalme asub ümmargusel kühmul läbimõõduga 16-17 meetrit ja kõrgusega umbes 80 cm. Mälestise läänepoolne serv lõpeb vastu põldu künniastanguga. Kalmest paistab välja suuremate kivide tükke ja ka kamara all on kompamisel tunda kive. Enamik mälestisel olevatest suurtest lahtistest kividest on põldudelt kalmele veetud, osa neist juba varasemal ajal, kuna nad on sammaldunud. Suurem osa veetud kividest asub siiski kalmest ida pool.
Rahvatraditsiooni järgi on kalme vana küla matusekoht. Kalmet on kirjeldanud 1923. aastal O. Laid Rannu kihelkonna muinasjäänuste kirjelduses, leide kalmelt ei ole. Mälestis kuulub välise kuju järgi otsustades I aastatuhandesse ja II aastatuhande algusesse. Kivikalme on riikliku kaitse alla võetud 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti