fbpx

Kivikalme

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ja inimluude olemasolu.
Kalme on maastikuliselt hästi eristatav, mullakamara all on jälgitav ligikaudne kalme kontuur. Kalme on veidi ovaalne, tema pikkus ida-lääne suunas on ligikaudu 13 m, põhja-lõuna suunas 11 m ja kõrgus 0,5-0,6 m. Kalme teepoolne külg eraldub ümbrusest astanguliselt, järvepoolne külg on laugem ja sulab ümbrusega ühte. Peaaegu kogu kalme alal paistab sambla seest välja küllalt suuri kive.
Muistis on dateeritud I aastatuhande I poolde. Kalme avastati 1960. aastatel arheoloog H. Moora poolt. Mälestisele on passi koostanud 1975. a arheoloog S. Laul.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti