fbpx

Kivikalme

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.
Kivikalme on ovaaljas, maastikuliselt hästi eristatav ning tugevalt kamardunud. Nähtavad kivid on sammaldunud. Kalme tõuseb ümbrusest esile astanguliselt selgete piirjoontega. Tema ligikaudne läbimõõt on 12 m ja kõrgus 0,5 m. Kalme peal on suuri kive, mis on osalt kalme pinnal, osalt poolenisti maa sees.
Kalme avastas 1960. aastatel Harri Moora, kes tegi sinna ka väikse prooviaugu ning leidis sellest põlenud luid. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at I poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti