fbpx

Kivikalme

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.
Kivikalme külgneb idas teise kivikalmega (reg nr 12947), nende vahelt läheb läbi jalgrada. Kalmekivid on nähtaval.
Kivikalmet arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at teise poolde eKr.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti