fbpx

Kivikalme

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.
Kivikalme on ümmarguse kujuga ning täielikult kamardunud. Kalme peal kasvavad männid. Ligikaudu 5 m kalmest edelas on suur kivi.
Kivikalmet arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at II poolde eKr.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti