fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme asub põldude keskel lohus. Kalme ise moodustab lohus omakorda madala künka. Kalme on lääne-ida suunas pikk 35 meetrit, vastassuunas umbes 20 meetrit lai ja tõuseb ümbrusest 0,5-0,7 m kürgemale. Seejuures on kõrgem idapoolne ots, mujal tõuseb kalme ümbrusest vähe esile. Kamara all on tunda tihedat kiviladet, suuremaid kive ulatud ka pinnasest välja. Kalme servadele on kuhjatud põllult väikseid kive. Sellised kivihunnikud on idaotsal ja lõunapoolsel serval. Neid on hiljem veetud ka läänepoolsele servale.
Kalmet on kirjeldanud O. Laid 1923. a Rõngu kihelkonna muinasjäänuste kirjelduses. Leidude kohta teateid ei ole. Välise kuju järgi otsustades kuulub kalme I aastatuhande esimesse poolde. Riikliku kaitse alla on mälestis võetud 1964. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti