fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme mõõtmed põhja-lõuna suunas on 14 m ja ida-lääne suunas 12 m. Maapinnast tõuseb see umbes pool meetrit kõrgemale. Kalmel on tihe kivivare, millest suuremad kivid ulatuvad poolest saadik pinnasest välja. Kalmele on veetud põllult rohkesti kive, eriti palju kirdeservale, kuid kivihunnikuid on ka lääne- ja loodeservas. Kalme servi on ilmselt mahaküntud.
Kalme avastati Rannu kihelkonnas muististe inspekteerimisel 1975. a kevadel. Seejuures leiti kalme küntud servalt põlenud luid. Välise kuju järgi otsustades kuulub kalme I aastatuhande esimesse poolde. Mälestis on kaitse alla võtmiseks esitatud 1975. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti