fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme asub põllul kõrgemal kohal. Kalme peal kasvavad suured pärnad. Kalme on veidi põhja-lõuna suunas ovaalne, mõõtmetega 19 m, laius vastassuunas 16 m. Tõuseb umbes pool meetrit ümbrusest kõrgemale. Suuri kive paistav kalmest välja rohkem kalme ääreosas. Ka keskel on rühm suuri, poolenisti maa sees olevaid kive. Kalme lõuna-, edela- ja põhjaservale on veetud põllult suuri kive.
Kalmet on kirjeldanud O. Laid 1923. a Rannu muinasjäänuste kirjelduses ja kuulub arvatavasti I aastatuhande esimesse poolde e.m.a. Mälestis on riikliku kaitse alla võetud 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti