fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kivikalme paikneb põllumaal. Põldudelt on kive kalmele lisaks toodud, mistõttu kalme ulatust ei ole võimalik täpselt kindlaks teha.
Kivikalme leiti inspekteerimisel 1976. aastal. Kalmet arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at I pool - II at algus.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti