fbpx

Kivikalme

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kivikalme paikneb põllumaal. Põldudelt on kive kalme peale lisaks toodud ja sellega kalme keskosa ümber kuhjatud kivivall. Väliselt meenutabki kõrget põllukivihunnikut.
Kivikalme leiti inspekteerimisel 1976. aastal. Kalmet arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud I at I pool - II at algus.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti