fbpx

Kavilda vasallilinnuse "Siidrilinn" kultuurkiht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Maastikuliselt eristatav.
Ebakorrapärase kujuga linnuse ala ümbritsenud ringmüür on kogu ulatuses rohtunud vallina jälgitav. Linnuse õuel olnud ehitiste jäänused on paiguti avatud ja ilmastiku mõju all. Linnusele on viimase sõja ajal kaevatud ka kaitsekraav, millega on linnuseehitust lõhutud. Linnusel kasvavad pihlakad ja umbrohi. Kavilda vasallilinnuse "Siidrilinn" kultuurkiht kattub maa-alaliselt ehitismälestisega reg-nr 7246 Kavilda linnuse territoorium 15.-16. saj. Kultuurkiht võib sisaldada ka muinaslinnuse Siidrelinna jäänukeid, kuid muinaslinnuse olemasolu enne vasallilinnuse rajamist ei ole arheoloogiliselt veel kindlaks tehtud.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti