fbpx

Kalmistu "Kabelimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmistu asub looduslikul künkal, mida piirab läänest võsa. Kalmistul paikneb söötis heinamaa, aktiivset põlluharimist mälestisel ega ka selle kaitsevööndis ei toimu.
Tegemist on Lõuna-Eestile iseloomuliku keskaegse külakalmega. Külakalmed olid paralleelselt kasutuses kirikuaedadega ning nendesse maeti 2-3 lähedal paikneva küla surnud. Matmiskombestikus ühinesid nii kristlikud kui paganlikud traditsioonid ning kombeks oli surnutele kaasa panna ka panuseid. Külakalmed on laias laastus dateeritud 13.-18. sajandisse. Kõnealust mälestist arheoloogiliselt uuritud ei ole.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti