fbpx

Linnus "Unipiha linnamägi"

1. Arheoloogilse kultuurkihi olemasolu. 2. Maastikuliselt eristatav.
Linnus paikneb Kagu-Eesti lainja lavamaa ja Otepää kõrgustiku künkliku maastiku siirdealal. Linnusest mõnisada meetrit põhja poole jääb ligikaudu ida-läänesuunaline soine Tatra-Voika ürgorg. Linnus paikneb kirde- edelasuunalise seljaku kõige kõrgemate ja järsemate nõlvadega kirdeotsal.Linnuse pindala on ligikaudu 100 m2. Õuepinna pikkus 49 m, laius 24-25 m, kagunõlva kõrgus 10,6 m, loodenõlva kõrgus 11,3 m ja kirdenõlva kõrgus 14 m, kusjuures 11. ja 8. meetri vahel on astang.Edelapoolse otsavalli sisenõlva kõrgus on 1,4 m. Linnuse nõlvad ja enamus õuepinnast on kaetud metsaga.
Arheoloogiliste kaevamiste käigus (1968-1970, Mare Aun) leiti kividest laotud leease ja ühe kersiasahju vare. Linnuse vallis, mis on kuhjatud varasemate puitehitiste rusudele, leiti märke vähemalt kolmest ehitusjärgust. Valli väliskülg oli kuni 1 m paksuselt raudkividega kaetud. Arvatavasti võis valli sees olla puitkonstruktsioone. Linnuse viimasel perioodil on valli kõrgendatud kruusa pealetoomisega. Linnse kirde-, ida-, kagu- ja edelajalamil on muinasaegne asulakoht. Radiosüsiniku ja leiumaterjali järgi otsustades oli linnus kasutusel 3.-4. ja 7.-11. sajandil (Eesti Arhitektuur 4, 1999, lk 91).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti