fbpx

Kivikalme

Arheoloogilise kultuurkihi ja inimluude olemasolu ning kirjalikult fikseeritud suuline rahvapärimus.
Muistis asub põllumaal, praeguseks on säilinud vaid raskesti eristatav 40 x 30 meetrine kivine ala.
Välisilme järgi on muistis dateeritud esimese aastatuhande esimesse poolde.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti