fbpx

Kivikalme "Kullavare"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalme asetseb looduslikul lääne-idasuunalisel seljandikul. Kalmest lõuna suunas maapind langeb tugevasti. Kalme tõuseb ümbrusest esile umbes meetri kõrguse pikliku künkana. Pikkus lääne-ida suunas on 1 m ja laius põhja-lõuna suunas 10 m. Kalmele on põllult veetud rohkesti kive.
Kalmet kaevas 1903. a R.Hausmann, mille kohta ta avaldas ka 1904. aastal aruande ("Die Steinsetzung von Kulla-ware im Gesinde Reisa des Gutes Unnipicht im Kirchsp. Nüggen. Sitzungsberichte des Lelehrten Estnischen Gesellschaft 1903" ). Leiti hulgaliselt luid, pahksõlg ja poolik savinõu. Kalmet on kirjeldanud 1921. aastal A. Riisberg Nõo kihelkonna arheoloogilises kirjelduses. Kalme võib dateerida I aastatuhande esimesse poolde ja on riikliku kaitse alla võetud 1964. aastal.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti