fbpx

Kivikalme "Kabelimägi"

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi ja kalmekonstrutkstioonide olemasolu.
Kalme asub põllu sees veidi kõrgemal kohal, ümberringi maapind madaldub. Kalme peal kasvab kaks pihlakat. Kalmekividega ala on kujult ovaalne, N-S suunas u 5 m, W-O suunas 8 m. Võimalik, et kalme on varasemal ajal olnud suurem, kuid põlluharimise käigus on muistise servad ära küntud. Teadete kohaselt on kalme ümbrusest põllult leitud luid.
„Kabelimäge“ arheoloogiliselt kaevatud ei ole, samuti puuduvad teated esemelistest leidudest. Siiski on kivikalme ümbert põllult leitud põletamata inimluid, mis viitab võimalusele, et kivikalme kasutuse lõpetades on maetud kalme ümbrusess. Kalmet on mainitud 1921. aastal Nõo kihelkonna muististe kirjelduses. Arvatavasti on tegemist rauaaja lõppu kuuluva kivikalmega.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti