fbpx

Kivikalme "Vana kabel"

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.
Kivikalme on maastikuliselt eristatav, asub soise ala kõrgemal kohal. Kalme peal on näha sammaldunud kive, kuid need võivad olla sinna hiljem viidud - sel juhul võib kalme asuda nende all.
Kivikalmet on arheoloogiliselt kaevanud C. v. Sievers 1877. aastal. Kalme on dateeritud I at I poolde. Muu hulgas on sealt leitud kärbissõlg.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti