fbpx

Kalmistu

Arheoloogilise kultuurkihi ja inimluude olemasolu.
Kalmistu ei ole maastikuliselt eristatav, kuid ilmselt on tegemist keskaegse laibamatustega külakalmega. Külakalmed on Lõuna-Eestile iseloomulikud muistised, mis paiknevad maastikul iga 2-5 km tagant ning nad olid paralleelselt kasutuses kirikaedadega. Külakalmete matmiskombestikus põimusid kristilikud ja paganlikud traditsioonid, sageli pandi surnutele kaasa panuseid.
Kalmistut arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme järgi on muistis dateeritud 13.-18. sajandisse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti