fbpx

Kalmistu Tartumaa kultuuritee

Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Kalmistu on maaharimisega lõhutud. Kalmistu suuruseks võib hinnata umbes 30 x 30 m suurust ala, sest nii suurel alal on leida luid, millest paljud on põlenud.
Muistist on mainitud AI TA 106:12. Samuti rääkis 1993. a Vainu talu vanaperenaine A. Raudojale, et esimese Eesti Vabariigi ajal kündes tuli selle koha pealt luid maa seest välja. Muistise koha tegid kindlaks 20. mail 1995. a Andres Vindi ja Andres Tvauri. Külakalmistult leidsid nad ka leide: kaks klaasist helmest (valge ja sinise) ja mündi. Leiud paiknevad Tartu Ülikooli Arheoloogia kabinetis. Samuti on leitud sõrmus ja kogu kalmistu alalt inimluid, millest osad on põlenud. Muistise võib leidude põhjal dateerida 13.-18. sajandisse.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish