fbpx

Kivikalme "Vareslepik"

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ja inimluude olemasolu.
Kalme paikneb keset põllumaid ning koosneb suurtest raudkividest. Kalme asub tasasel maastikul, tõustes sellest kerge kühmuna kõrgemale. Kalme mõõtmed põhja-lõuna suunas on 35 m, ida-lääne suunas 20 m, keskosa tõuseb umbes 50 cm äärtest kõrgemale. Kalme on olnud varem suurem. Tema servad on kohati ära küntud, mistõttu on kalme kuju muutunud ebamääraseks. Kalme idapoolne serv vastu teed on kühmuline, põhja ja lääneservadele on aga veetud põllult rohkesti kive. Ka kalme keskele on loobitud väiksemaid kive (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Välisilme järgi on muistis dateeritud I aastatuhande II poolde. Kivikalmele kui vanale kirikuasemele on juhtinud tähelepanu kodu-uurija L. Rootsmäe oma käsikirjalises Võnnu kihelkonna muististe ülestähenduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). Mälestisele on koostanud 1976. a mais passi arheoloog S. Laul (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti