fbpx

Kalmistu

Arheoloogilise kultuurkihi ja inimluude olemasolu.
Kalmistu paikneb moreenkünkal, millest suurem osa on kruusavõtmisega ära kaevatud. Kalmistu allesjäänud osal kasvavad männid ja kuused, ärakaevatud augu põhja on rajatud grillimiskoda.
Kalmistut arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme ning kruusavedamisel leitud esemete põhjal (Katariina II aegne münt, hoburaudsõlg, spiraalsõrmus) on kalmistu dateeritud 13.-18. sajandisse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti