fbpx

Ohvriallikas "Põrguvaluläte"

1) Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Maastikuliselt eristatav. 3) Kirjalikult fikseeritud pärimus.
Allikas voolab välja Lavatsi järve kõrge kalda alt enam-vähem tasasest maapinnast. Järve kallast ümbritseb selles kohas 50-75 m laiune võsastunud suuremate puudega ala. Vooluhulk pole eriti suur, kuid allikas ei kuiva ära ka kuivadel suvedel.
Muistist on mainutd L. Rootsmäe käsikirjas "Võnnu kihelkonna kohanimed ja ajalugu" Tartu 1990. Allika kohta liigub sealkandis jutte ka tänapäeval. Dateering langeb II aastatuhandesse. Mälestis on kaitse alla võetud 1996. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti