fbpx

Ohvriallikas "Silmaläte"

1) Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Maastikuliselt eristatav. 3) Kirjalikult fikseeritud pärimus.
Silmaläte voolab välja Lavatsi järve kõrgest kaldast. Kallas on selle koha peal hästi järsk ja moodustab liivakivipaljandi. Paljand moodustab nagu nurga, mille kummastki küljest voolab välja allikas. Ohverdatud olevat just lõunapoolsemasse harru. Allika vesi voolab kinnnikasvanud ja soostunud Lavatsi järve kaguotsa. See järve ots olevat veel kinnikasvamata olnud 1950.-1960. aastatel. Allika ümbruses kõrge kalda ja soostunud järve vahel on võsastunud ala.
Muistist teavad kohalikud elanikud, aga arhiiviandmed puuduvad. Mälestis dateerub II aastatuhandesse ja on kaitse alla võtmiseks esitatud 1995. a.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti