fbpx

Linnus "Lingutusmägi"

1) Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Maastikuliselt eristatav. 3) Kirjalikult fikseeritud rahvapärimus.
Tegemist on edela-kirde suunalise pikliku moreenseljandikuga, mis tõuseb laugjalt edelast kirde suunas. Linnusel puuduvad vallid ning muud inimtekkelistele kaitserajatistele viitavad tunnused. Samuti ei ole linnuselt seni veel avastatud kultuurkihti. Linnuse õuealal on ilmselt varasematel aegadel küntud ka põldu. Mälestisel kasvab segamets, valdavalt kased ja kuused.
Linnust arheoloogiliselt kaevatud ei ole, kuid ilmselt on tegemist I aastatuhande lõpu - II aastatuhande alguse linnusega.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti