fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoht paikneb kergelt põhja suunas langeval põllul. Pinnas on tume ning sisaldab põlenud kivipurdu.
Asulakohta arheoloogiliselt kaevatud pole. Pinnalt korjena leitud keraamika põhjal on asulakoht dateeritud II aastatuhandesse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti