fbpx

Kalmistu

Inimluude ja arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Külakalmistu kuulub üht kompleksi koos asulakohaga (reg nr 12858). Antud kohast on leitud nii asulakohale iseloomulikku kultuurkihti kui ka kalmele viitavaid leide. Keskaegsed külakalmed on väga iseloomulikud arheoloogiamälestised Lõuna-Eestile. Valdavalt on tegemist võrdlemisi tihedalt paiknevate (keskmiselt iga 3-4 km tagant) väikeste kalmistutega, kuhu on maetud 2-3 lähestikku paikneva küla surnud. Külakalmed eksisteerisid keskajal paralleelselt kiriku surnuaedadega ning ühendasid endas nii kristlikke kui paganlikke matusekombeid. Kuna külakalmed paiknevad väga sageli teede ääres, siis on erinevate tee-ehitustega rikutud ka nende kultuurkihti.
Külakalmistut on kirjeldanud 1921. aastal A. Karu Tartu-Maarja kihelkonna arheoloogiamälestiste kirjelduses. Kalmistu alalt on korduvalt leitud luid ja esemeid. Kalmistu on dateeritud 13.-18. sajandisse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti