fbpx

Asulakoht

Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.
Asulakohta iseloomustab inimtegevuse tagajärjel ladestunud kultuurkiht, mis on ümbritseva pinnase foonil tumedam ning sisaldab potikilde, põlenud kivipurdu, loomaluid, sütt ja esemelisi leide.
Asulakoha avastas 1985. a Heiki Valk. Mäletis on dateeritud hilisrauaaega.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti