fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakohta iseloomustab tume kultuurkiht, mis sisaldab keraamikat, loomaluid, põlenud kivipurdu, söetükikesi ja esemelisi leide.
Asulakoht kuulub ühte kompleksi koos keskaegse külakalmega (reg nr 12859) ning avastati 1994. aastal. Asulakohast leitud keraamika kuulub valdavalt viikingiaega ja hilisrauaaega.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti