fbpx

Linnus "Erumäe kants"

1) Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. 2) Maastikuliselt eristatav. 3) Kirjalikult fikseeritud rahvapärimus.
Linnamägi on rajatud kõrgele põhja-lõuna suunalisele piklikule neemikule, mille kõrguseks ümbritsevast maapinnast on u 18 m. Neemiku pikkuseks on u 80 m, laius keskmiselt 43-45 m. Linnust eraldab neemikust u 3 m kõrgune otsavall. Linnuse õuealaks on mõõdetud u 3800 m2. Arheoloogilisi leide linnuselt saadud ei ole (Mälestise pass; Lõugas, V & Selirand, J. 1977. Arheoloogiga Eestimaa teedel, 281-282). Linnus moodustab ühe kompleksi 250 m kirdes asuva Alt-Laari linnamäega (reg nr 12840).
Linnuse kaitseehituse iseloomu järgi otsustades võiks ta kuuluda II aastatuhande algusesse.Linnamäge on lähemalt kirjeldanud A. Riisberg Nõo kihelkonnakirjelduses. Linnuse kohta on andmeid avaldanud H. Moora oma artiklis "Muistsete linnuste uurimise tulemustest Eesti NSV-s" (kogumik: Muistsed linnused ja asulad. 1955) ja E. Tõnisson "Linnamäed ja maalinnad" (1966). 2008. aastal toimusid linnamäel Heiki Valgu juhtimisel arheoloogilised kaevamised. Uuringu tulemused on koondatud arheoloogiliste kaevamiste aruandesse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti