fbpx

Asulakoht

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
Asulakoht paikneb Kavilda ürgorgu ida poolt ulatuval neemikul. Lääne pool asuvast linnusest on asula eraldatud u 20 m laia ja kuni 5 m sügava kraaviga. Asulana kasutatud ala eraldub muust põllust tumedama halli liivana. Asula piirjooned on paremini jälgitavad kevadel ja sügisel, kui põld on küntud. Asulakoht on olnud neemiku lõunapoolsel nõlval. Muistise passi kohaselt on asula pikkuseks loode-kagu suunas on ligi 100 m, laius u 85 m. Võimalik, et asula ulatus varem mõnevõrra põhja poole, kuid aja jooksul on tumedam kultuurkiht künniga neemiku kõrgemalt osalt alla poole uhutud. Kultuurkihi paksuseks on mõõdetud 25-30 cm. Asulakihis esineb rohkesti põlenud kivipuru, põlenud savipuru ja -tükikesi, aga samuti käsitsi valmistatud savinõukilde.
Asulakoha avastas 1973. aastal Mare Aun, leides põllult käsitsi vormitud savinõukilde. Saadud leidude põhjal on asulakoht dateeritud I aastatuhande lõppu II aastatuhande algusesse.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti