fbpx

Kivikalme "Kabeliase"

Arheoloogilise kultuurkihi, kivikonstruktsioonide ning inimluude olemasolu.
Kivikalme on pikliku kujuga, maastikuliselt selgesti eristatav kõrgem koht. Kivikalme on piklik lääne-loodest, ida-kagusse, tema pikkuseks selles suunas määrati passi koostamise ajal 37 m, laiuseks vastassuunas aga 11m ja kõrguseks keskmiselt 0,3-0,4 m. kalme servadesse on viidud põllult korjatud kive, mistõttu tema esialgseid mõõtmeid pole enam võimalik kindlaks määrata. Kivikalme on väga lõhutud ja seetõttu pole säilinud ka kompaktset kivilade. Suuremaid ja vähemaid kive esineb kogu kalme ulatuses (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).
Kivikalmet arheoloogiliselt kaevatud pole. Välisilme ja keraamikakildude järgi on muistis dateeritud I at lõppu ja II at algusesse. Lembevere külas asuvat kivikalmet on kirjeldanud A. Riisberg Puhja kihelkonna kirjelduses 1921. a, lk 4 (käsikiri Ajaloo Instituudis), nimetades teda kalmeasemeks, mille põhjapoolses osas võis märgata raudkive. Sajandi algul olevat siit leitud pronkssõrmuseid. Ka kalme lähedalt põllult olevat kunagi esemeid leitud, mis aga hiljem kaduma on läinud. 1973. a mais inspekteeris kalmet arheoloog M. Aun ja leidis mutimullahunnikutest põlenud luid ja mõned savinõukillud. Mälestisele on koostanud passi arheoloog M. Aun 1973. a mais (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti